HISTORIE VAN DE GRENSKEERLKESBIJZONDER JAAR
bijzonder jaar
Een bijzonder jaar was is vele opzichten het jaar 1991. Het begon al in 1990 toen Prins Joop opkwam en zijn adjudant bekend ging maken


CARNAVAL
carnaval
Het woord 'carnaval' wordt op twee manieren uitgelegd.
Eén uitleg is  dat het komt van de naam "Carrus Navalis",


CONTACTEN
contacten bokelbulkes
De Grenskeerlkes heeft vanaf het bestaan altijd goede contacten met andere verenigingen, maar in het bijzonder met de  vereniging  van de


GEDONDERSTEEN
gedondersteen
In februari 1979 vond men in de prinsengarde van De Grenskeerlkes dat een originele grenssteen die was


GEDONDERTENT
gedondertent
Na het 'succes' van de ontvreemding van de Gedondersteen had men in de prinsengarde .................


GRENSBUULN
grensbuuln
Enkele leden van het R.K. mannenkoor St. Cecilia, waaruit de carnavalsvereniging De Grenskeerlkes mede is


GRENSGRUT
grensgrut
Tijdens de jubileumreceptie op 12 januari 1985 is door een aantal jonge enthousiastelingen de


GRENSWICHTER
grenswichter
De Grenswichter is de naam van de groep dansmarietjes van de Grenskeerlkes. Deze groep is opgericht in


HOFLEVERANCIER
hofleverancier
De Hofleverancier 1 ?  Bij De Grenskeerlkes een 'Hofleverancier' ? 
Jazeker ! se-dert 


KARNAVALARIA
karnavalaria
De carnavalsvereniging 'De Grenskeerlkes' heeft aan het eind van 1976 voor de eerste keer het 'clubblad' 'de Karnavalaria' .......


KRANT ARTIEKELEN
krant artiekelen
kranten artiekelen van de grenskeerlkes


ORDE
orde
Net als bij het woord scepter, wordt ook het woord ´orde´ in de omgangstaal  praktisch nooit...


OPTOCHT
optocht
De optocht is in Glanerbrug begonnen als een kinderoptocht, maar is in de loop der jaren uitgegroeid tot een heuse ............


OPRICHTING
oprichting grenskeerlkes
De vereniging De Grenskeerlkes is ontstaan vanuit een  kerksoos en het R.K. mannenkoor St. Cecilia.  Tijdens het ´nakaarten´ in het


PRINSENGARDE
prinsengarde
In deze  'Garde'  zijn de prinsen opgenomen die na hun regeerperiode in een zwart gat dreigen te vallen.  .............


ADSPIRANTLID & VAANDEL
adspirantlid en vaandel
Om in de prinsengarde opgenomen te worden wordt er door de regerend prins vòòr zijn aftreden een sollicitatiebrief


RAAD VAN ELF
raad van elf
In 1381, op de 11e november heeft Graaf Adolf Van Der Marck uit Kleef een sa-menkomst georganiseerd van 36 edellieden ..........


REPLICA
GRENSKEERLKE
replica grenskeerlkes
Op de avond van het afzakkertje in 2013 van de grenskeerlkes presenteerde Prins Lawrence 1e


RESIDENTIE
residentie
Een carnavalsvereniging kan niet zonder een onderkomen waar de carnavalsfeesten worden gevierd en deze thuishaven heet dan de


SCEPTER
scepter
In de omgangstaal wordt het woord scepter niet gebruikt, maar spreken we van ´de staf´ of oneerbiedig van  ´de knuppel´. Hier wordt ook .........


SOCIALE CARNAVAL
sociale carnaval
De Grenskeerlkes hebben vanaf het begin al het sociale carnaval hoog in het vaandel staan. 
Wat wil dat nu zeggen


VERENIGINGS
LIED
verenigingslied
De Grenskeerlkes hebben een eigen verenigingslied, dat meestal a-capella wordt gezongen in de finale


WILLEM VAN DRACHTEN
willem van drachten
Het is niet de bedoeling om in dit boekje uit te wijden over personen uit de ver-eniging .......

Hoofdsponsors


INFO
Postadres
Secretariaat
GKV  De Grenskeerlkes
Schipholtstraat 89,
7534 CT Glanerbrug

tel:
0654934344

email:
secretaris@degrenskeerlkes.nl
   
website:
https://degrenskeerlkes.nl


instagram


flickr


contact


facebook