De Contacten
De Grenskeerlkes heeft vanaf het bestaan altijd goede contacten met andere verenigingen, maar in het bijzonder met de  vereniging  van De Bokelbulkes. Deze vereniging van het Hoge Boekel wordt beschouwd als onze 'zustervereniging', want niet alleen tijdens de carnavalsweken zijn er vriendschappelijke contacten, maar ook in de tijden buiten de carnaval onderhouden de leden onderling vriendschappelijke betrekkingen.
Een andere vriendschappelijke band is er met De Heuikneuiers, een groep jongelui uit 'Het Ven'  en omstreken. Deze groep carnavalsvierders heeft een soort LAT-relatie met De Grenskeerlkes; zij willen hun eigen identiteit bewaren, maar ook gebruik maken van de faciliteiten van  De Grenskeerlkes en ook dat kan en is een zeer plezierig contact. Zij zijn graag geziene gasten op de carnavalsfeesten,  fanatieke
contacten
wagenbouwers en deelnemers aan de optochten en gezellige lieden tijdens de fietstochten/barbecues.
De laatste jaren zijn er ook nauwere contacten ontstaan met de Ondernemers Organisatie Glanerbrug en ook met de folkloristische dansgroep De Brugger Daansers. Met beide organisaties is een soort uitwisseling ontstaan, waarbij de leden
Deze vriendschappelijke betrekkingen waren er ook tussen het Grensgrut en de Bokelkalfkes en in een enkel geval is deze vriendschap zelfs uitgelopen in een huwelijk.
De vriendschappelijke banden zijn wel eens zover gegaan dat tijdens de optocht plotseling de prins van de Grenskeerlkes werd vergezeld door de adjudanten van de Graaf van de Bokelbulkes en omgekeerd
van de organisaties elkaar met hand en spandiensten behulpzaam zijn bij de organisatie van evenementen en dergelijke en kan men  van elkaars ervaringen ge-bruik maken en kan er af en toe van elkaar wat geleend worden, hetgeen voor iedereen een besparing op de onkosten betekent. En dit is tegenwoordig zeer be-langrijk.  De Grenskeerlkes hopen dan ook alle contacten zoals die zijn opgebouwd de komende jaren verstevigd mogen worden.

Hoofdsponsors


INFO
Postadres
Secretariaat
GKV  De Grenskeerlkes
Schipholtstraat 89,
7534 CT Glanerbrug

tel:
0654934344

email:
secretaris@degrenskeerlkes.nl
   
website:
https://degrenskeerlkes.nl


instagram


flickr


contact


facebook