De Karnavalaria
De carnavalsvereniging 'De Grenskeerlkes' heeft aan het eind van 1976 voor de eerste keer het 'clubblad' 'de Karnavalaria' uitgegeven.  In dit boekje, dat huis-aan-huis werd verspreid in Glanerbrug werd aan de inwoners informatie verstrekt omtrent het reilen en zeilen van de vereniging.
Alle Glanerbruggers werden geïnformeerd over de samenstelling van het bestuur, de medewerkers in de vereniging en natuurlijk ook over de festiviteiten die op touw werden gezet.
Maar ook werd er ruimte beschikbaar gesteld voor buitenstaanders om hun mening over,  of hun relatie met de vereniging toe te lichten of werd er iemand gezocht om een column te schrijven.
De bekendste columnist van de Karnavalaria is wel Willem van Dragt geweest, over wie in dit boekwerkje ook aandacht wordt besteed.
Karnavalaria
In de bovenstaande alinea's leest u telkens 'werd',  maar tot op heden verschijnt nog steeds dezelfde Karnavalaria, al is deze natuurlijk met de tijd en de nieuwe technieken wel veranderd, zowel in uiterlijk maar ook in inhoud.
In dit jubileumjaar verschijnt alweer de 32e uitgave en zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt hierin de prins en zijn adjudant voorgesteld, wordt er een stukje geschreven door de Stadsprins van Enschede, wordt er informatie verstrekt over de festiviteiten en de optocht en wordt er een stukje geschreven door onze 'grensnar'
Maar zeer belangrijk zijn de adverteerders, die het mogelijk maken dit blaadje elk jaar weer te realiseren en waarvan enkelen zelfs vanaf de eerste uitgave meedoen !!  De vereniging is hun hiervoor zeer dankbaar.
De leden van de vereniging zorgen voor het benaderen van de adverteerders, de invulling van de karnavalaria en sinds kort ook voor de verspreiding van de ca. 5000 blaadjes.
De vereniging hoopt dat zij deze Karnavalaria nog jarenlang mag en kan verspreiden, met dank aan alle adverteerders.

Hoofdsponsors


INFO
Postadres
Secretariaat
GKV  De Grenskeerlkes
Schipholtstraat 89,
7534 CT Glanerbrug

tel:
0654934344

email:
secretaris@degrenskeerlkes.nl
   
website:
https://degrenskeerlkes.nl


instagram


flickr


contact


facebook