De Raad van Elf

In 1381, op de 11e november heeft Graaf Adolf Van Der Marck uit Kleef een sa-menkomst georganiseerd van 36 edellieden, waaruit hij 10 raadsheren heeft geko-zen.
Dit is de eerst bekende Raad van Elf.
Een 'Raad' dus en dat wil zeggen dat zij de Prins van raad voorzien !!
Dit is in het carnavalsgebeuren en zeker bij De Grenskeerlkes nog steeds het ge-val.
De Raad van Elf staat de regerende Prins terzijde met Raad en Daad.
De Grenskeerlkes is een carnavalsvereniging die er trots op is over een Raad van Elf te kunnen beschikken, al is het aantal van elf niet altijd meer haalbaar, er staat nog altijd een Raad achter onze Prins.
raad van elf grenskeerlkes
En dit bij gelegenheden in onze residentie zelfs letterlijk; achter de 'tafels', achter de Prins en Adjudant, een visitekaartje waar menige carnavalsvereniging jaloers op is.
De Raad is echter niet alleen maar het visitekaartje en ontvangstcomité, maar tevens een groep die de handen uit de mouwen steekt bij het inrichten en weer opruimen van de zaal, actief is bij de wagenbouw, zich presenteert bij de uittredens van Prins en Adjudant, altijd zorgt voor een optreden tijdens de gala, enz., enz.
De Raad van Elf is bij de Grenskeerlkes ook vaak de leverancier van prinsen en adjudanten.
Vele prinsen en adjudanten zijn dan ook eerst een lid van de Raad van Elf geweest.
De eerste Raad van Elf van De Grenskeerlkes was al paraat bij de opkomst van Prins Jan in 1975.
Zoals op de foto's is te zien is ook de carnaval aan mode onderhevig, want de capes die de leden van de Raad toen droegen zijn bij alle verenigingen compleet verdwenen en bij enkele verenigingen is zelfs 'het zwarte pak' voor de Raad van Elf verdwenen en lopen de leden van de raad in kiel. 
Een 'Raad' dus en dat wil zeggen dat zij de Prins van raad voorzien !!
Dit is in het carnavalsgebeuren en zeker bij De Grenskeerlkes nog steeds het ge-val.
De Raad van Elf staat de regerende Prins terzijde met Raad en Daad.
De Grenskeerlkes is een carnavalsvereniging die er trots op is over een Raad van Elf te kunnen beschikken, al is het aantal van elf niet altijd meer haalbaar, er staat nog altijd een Raad achter onze Prins.
borduurde logo grenskeerlkes

Hoofdsponsors


INFO
Postadres
Secretariaat
GKV  De Grenskeerlkes
Schipholtstraat 89,
7534 CT Glanerbrug

tel:
0654934344

email:
secretaris@degrenskeerlkes.nl
   
website:
https://degrenskeerlkes.nl


instagram


flickr


contact


facebook